Ziņojumi klientiem

Autostāvvietu apmaksa juridiskām personām

Juridisko personu kontam var pievienot darbiniekus, piešķirt tiem līdzekļus, kā arī ierobežot līdzekļu izmantošanu sadaļā Lietotāju iestatījumi.

Juridisko personu kontā pieejami visu norēķinu un izmantoto stāvvietu pārskati sadaļā Pakalpojumu vēsture.

Juridiskām personām mēneša pirmajā datumā par izmantoto summu iepriekšējā mēnesī tiek izrakstīts rēķins. Iepriekšējā mēneša rēķins pieejams konta sadaļā Rēķini.

Uzņēmuma konta lietotājiem apmaksas uzsākšanai īsziņas tekstā jānorāda:

  1. komanda START vai USTART;
  2. auto numurs, par kuru veic apmaksu;
  3. zonas apzīmējums;

Starp komandu START, auto numuru un zonu jāievieto atstarpes.

    Piemērs īsziņai:

    START AB1234 A

Apmaksas apturēšanai īsziņas tekstā jānorāda:

  1. komanda STOP;
  2. auto numurs, kuram vēlies apturēt apmaksu.

Starp komandu STOP un auto numuru jāievieto atstarpe.

    Piemērs īsziņai:

    STOP AB1234

Ja vēlies autostāvvietu apmaksāt uz noteiktu laiku, īsziņas teksta beigās aiz atstarpes pievieno minūšu skaitu, kad apmaksai automātiski jābeidzas.

Apmaksas veikšanai uz noteiktu laiku īsziņas tekstā jānorāda:

  1. komanda START vai USTART;
  2. auto numurs, par kuru veic apmaksu;
  3. zonas apzīmējums;
  4. minūšu skaits, kad vēlies apturēt apmaksu automātiski.

Starp komandu START, auto numuru, zonu un minūšu skaitu ir jāievieto atstarpes.

    Piemērs īsziņai:

    START AB1234 A 30

Plašāk ar īsziņu komandām vari iepazīties sadaļā SMS komandas.

Autostāvvietu informatīvais tālrunis
8585
© Rīgas satiksme
Riga Card Rīgas Karte
RP SIA "Rīgas satiksme" Autostāvvietas
Atgāzenes iela 24a, Rīga, LV–1004

autostavvietas@rigassatiksme.lv
www.rigassatiksme.lv