Ziņojumi klientiem

Autostāvvietu apmaksa privātpersonām (reģistrētiem lietotājiem)

Pēc konta papildināšanas vari veikt autostāvvietu apmaksu ar SMS, sūtot īsziņu uz numuru 8585.

Apmaksas uzsākšanai īsziņas tekstā jānorāda:

  1. komanda START;
  2. auto numurs, par kuru veic apmaksu;
  3. zonas apzīmējums.

Starp komandu START, auto numuru un zonu jāievieto atstarpes.

    Piemērs īsziņai:

    START AB1234 A

Apmaksas apturēšanai īsziņas tekstā jānorāda:

  1. Komanda STOP;
  2. Auto numurs, kuram vēlies apturēt apmaksu.

Starp komandu STOP un auto numuru jāievieto atstarpe.

    Piemērs īsziņai:

    STOP AB1234

Ja vēlies autostāvvietu apmaksāt uz noteiktu laiku, īsziņas teksta beigās aiz atstarpes pievieno minūšu skaitu, kad apmaksai automātiski jābeidzas.

Apmaksas veikšanai uz noteiktu laiku īsziņas tekstā jānorāda:

  1. komanda START;
  2. auto numurs, par kuru veic apmaksu;
  3. zonas apzīmējums;
  4. minūšu skaits, kad vēlies apturēt apmaksu automātiski.

Starp komandu START, auto numuru, zonu un minūšu skaitu ir jāievieto atstarpes.

    Piemērs īsziņai:

    START AB1234 A 30

Plašāk ar īsziņu komandām vari iepazīties sadaļā SMS komandas.

Autostāvvietu informatīvais tālrunis
8585
© Rīgas satiksme
Riga Card Rīgas Karte
RP SIA "Rīgas satiksme" Autostāvvietas
Atgāzenes iela 24a, Rīga, LV–1004

autostavvietas@rigassatiksme.lv
www.rigassatiksme.lv